آخرین اخبار دانشگاه:

ورزش

تقدیر از ورزشکاران

2m

موسسه تحصیلات فجرستان به ادامه فعالیت های مثمر ومداوم خویش روزدوشنبه تاریخ ۲۴ برج حمل بخاطر ارج گذاری به نسل جوان واهمیت نقش آنها درجامعه ، محفیلی رابخاطر تقدیر از ورزشکاران برتر و مدال آوران ملی وبین الملی با اشتراک نماینده مقام ولایت تخار ، روءسای ادارات دولتی ، علماْ ، محاسن سفیدان ، متفذین قومی، اساتید دانشگاه ها، دانشجویان ... بیشتر بخوانید »