آخرین اخبار دانشگاه:

بایگانی/آرشیو ماهانه: نوامبر 2014

کانکور آزمایشی

موسسه تحصیلات عالی فجرستان امروز همگان به این گفته اتفاق نظر دارند، که عصر، عصر ارتباط بوده و ما اکنون در عصر ارتباط و تبادل افکار و اندیشه بسر میبریم ، که این رابطه با گذشت زمان پیچیده تر شده و مقتضی  توانمندی علمی است و ما مجبور هستیم جهت همردیفی و قرار گرفتن در مصاف کاروان اکادمیک جهانی ظرفیت ... بیشتر بخوانید »

IT

Net Club

بیشتر بخوانید »

.

college

بیشتر بخوانید »

جریان سمینار دانشجویان

Fajristan (2)

بیشتر بخوانید »

……

Fajristan (229)

بیشتر بخوانید »

دکتر اشکان

10744812_714104448682887_1378724001_n

بیشتر بخوانید »

دکتر اشکان

Ashkan

بیشتر بخوانید »

دانشجویان ممتاز

333

بیشتر بخوانید »

کتابخانه

SAM_0966

بیشتر بخوانید »

دانشجویان ممتاز

بیشتر بخوانید »