آخرین اخبار دانشگاه:

بایگانی/آرشیو ماهانه: ژانویه 2015

هیئت های با صلاحیت وزارت محترم کشور

عصر روز چهار شنبه مورخ 10 جدی سال 1393 هیئت با صلاحیت وزارت محترم تحصیلات عالی کشور هر یک پوهاند دکتور اصغر پیمان مشاور ارشد و محترم پوهاند میرهارون احمدی معاون علمی دانشگاه شهید استاد برهان الدین ربانی از موسسه تحصیلات عالی فجرستان دیدار به عمل آوردند بیشتر بخوانید »

میلاد النبی

  ما انس و جن را خلق نکردیم مگر برای عبادت همگان میدانند که فلسفه و خلقت انسان در مفاهم آیه متبرکه تبین یافته و ما بادرک این موضوع که انسان صرف برای عبادت و آبادانی زمین مأموریت یافته مسئولیت ما انسان ها نیز یادهانی شده و این مفاهم سبب میشوند تا گام های متین و استوارتری را  در جهت ... بیشتر بخوانید »