آخرین اخبار دانشگاه:

بایگانی/آرشیو ماهانه: آوریل 2015

انجنیر محبوب الله محبوب مؤسس مؤسسه تحصیلات عالی فجرستان

SAM_2215

بیشتر بخوانید »

SAM_2280

بیشتر بخوانید »

جریان سخنرانی محترم عبدالطیف ابراهیمی در محفل نخستین محکمه تمثیلی مؤسسه تحصیلات عالی فجرستان

IMG_5735

بیشتر بخوانید »

اهداء تقدیر نامه از سوی رهبری فجرستان به یکی از افتخار آفرینان عرصه ورزش

SAM_2071

بیشتر بخوانید »

تقدیر موسسه تحصیلات عالی فجرستان از افتخار آفرینان ملی و بین المللی ورزش ولایت تخار

5m

بیشتر بخوانید »

تقدیر از آفتخار آفرینان ورزش تخار

1m

بیشتر بخوانید »

تقدیر از ورزشکاران

2m

موسسه تحصیلات فجرستان به ادامه فعالیت های مثمر ومداوم خویش روزدوشنبه تاریخ ۲۴ برج حمل بخاطر ارج گذاری به نسل جوان واهمیت نقش آنها درجامعه ، محفیلی رابخاطر تقدیر از ورزشکاران برتر و مدال آوران ملی وبین الملی با اشتراک نماینده مقام ولایت تخار ، روءسای ادارات دولتی ، علماْ ، محاسن سفیدان ، متفذین قومی، اساتید دانشگاه ها، دانشجویان ... بیشتر بخوانید »