آخرین اخبار دانشگاه:

بایگانی/آرشیو ماهانه: ژوئن 2015

دانشجویان انجنیری

SAM_1864

بیشتر بخوانید »

دانشجویان گرامی !

دانشجویان گرامی ! نظر به هدایت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی کشور ، با در نظرداشت گرمی هوا و جریان ماه مبارک رمضان رخصتی عمومی بوده و دروس سمستر های جدید به تاریخ 3 برج اسد سال روان آغاز می گردد. بیشتر بخوانید »

توزیع تقدیرنامه از طرف مقام ولایت تخاربه دانشجویان مؤسسه تحصیلات عالی فجرستان

1

بیشتر بخوانید »

توزیع تقدیرنامه از طرف مقام ولایت تخاربه دانشجویان مؤسسه تحصیلات عالی فجرستان

4

به تاریخ 3 / 3 / 94  مؤسسه تحصیلات عالی فجرستان اولین دادگاه تمثیلی را دایر نموده بود که انگیزه پیگری این گونه برنامه ها را دراذهان دیگرنهاد های  تحصیلی تداعی نموده، تشویق وترغیب مردم ومقامات دولتی را نیز در قبال داشت که در پیوند با این موضوع عبداللطیف ابراهیمی والی ولایت تخارعصر دیروز به تاریخ 13 / 3/ 94 ... بیشتر بخوانید »

……

IMG_5696

بیشتر بخوانید »

محترم ریاض الدین شریفی با جمع از دانشجویان مؤسسه تحصیلات عالی فجرستان

SAM_3214

بیشتر بخوانید »

جریان محکمه تمثیلی

IMG_5731

محکمه تمثیلی موسسه تحصیلات عالی فجرستان بر ادامه فعالیت های مثمر و مداوم خویش ، بروزی یک شنبه مورخ 3 برج جوزا دادگاهی تمثیلی را توسط دانشجویان بخش قضائی و سارنوالی دانشکده حقوق و علوم سیاسی     دایر نموده که ، ریاض الدین شریفی رئیس موسسه تحصیلات عالی فجرستان،   عبدالطیف ابراهیمی والی ولایت تخار ،   پوهنمل محبوب ... بیشتر بخوانید »

محکمه تمثیلی

IMG_5689

بیشتر بخوانید »