آخرین اخبار دانشگاه:

کانکور آزمایشی

SAM_1585

موسسه تحصیلات عالی فجرستان

امروز همگان به این گفته اتفاق نظر دارند، که عصر، عصر ارتباط بوده و ما اکنون در عصر ارتباط و تبادل افکار و اندیشه بسر میبریم ، که این رابطه با گذشت زمان پیچیده تر شده و مقتضی  توانمندی علمی است و ما مجبور هستیم جهت همردیفی و قرار گرفتن در مصاف کاروان اکادمیک جهانی ظرفیت علمی خویش را تقویت بخشیده و در راستای رسیدن به هدف مصمم تر از قبل باشیم.

زیرا افراد و ملت های که در بستر تاریخ فُرصت ها و گذشت زمان را مبنی به نفع و نیازمندی ظرفیت خویش تنظیم و مدیریت ننموده اند ، در انجام به حاشیه کنار زده شده و از حافظه تاریخ فراموش شده اند.

SAM_1549

پس به منظور استفاده از زمان ، مکان و فُرصت های پیش آمده و موجود در جهت غنامندی ظرفیت های علمی موسسه تحصیلات عالی فجرستان خود را حامی و پشتیبان نسل جوان در مسیر رسیدن به این هدف میداند، که به همین منظور و درک مشکلات فارغان صنف دوازدهم در کانکور ، حل این مشکلات و آشنایی درست دانش آموزان به روند پروسه کانکور ، امتحان کانکور آزمایشی را به تاریخ 23 برج عقرب برای شاگردان اناث و به تاریخ 30 ماه عقرب برای دانش آموزان ذکور برگزار نمود که در مجموع به تعداد 830 نفر دختر و پسر اشتراک نموده بودن

SAM_1532 SAM_1549 SAM_1551 SAM_1566

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*