آخرین اخبار دانشگاه:

میلاد النبی

 

ما انس و جن را خلق نکردیم مگر برای عبادت

همگان میدانند که فلسفه و خلقت انسان در مفاهم آیه متبرکه تبین یافته و ما بادرک این موضوع که انسان صرف برای عبادت و آبادانی زمین مأموریت یافته مسئولیت ما انسان ها نیز یادهانی شده و این مفاهم سبب میشوند تا گام های متین و استوارتری را  در جهت اطاعت و بندگی خداوند برداریم و با موانع که سد راه ما در جهت تقرب به خداوند قرار دارند، مانند حرص و آز، شهوت و خودپرستی که در وجود خود ما انسانها نهفته است کنار بیائیم.

انسان ها از آوان خلقت ، به خواست ( انا ربکم العلی ) لبیک گفته بودند اما این هوا و هوس ،خودپرستی ها، تمایل دنیوی بودند که میان بنده و پروردگارش حایل قرار گرفته سبب ایجاد فاصله گردیده و قرن ها بشریت پیرو خواهشات نفسانی و طعمه وسوسه های شیطانی شده خدای خویش را فراموش نموده بود و سرکشی تا بدان جا رسید که پادشاهی زمین را متعلق به خودش دانست.

images

همین نافرمانی ها بود که خداوند رسولانی را بخاطر رهایی بشریت از ظلمات به زمین فرستاد تا آن ها را متوجه اشتباهات شان ساخته از تاریکی نجات بدهند مگر علی الرغم همه این تلاش های بشریت از عصیان و طغیان منصرف نشده بجایی خداوند یکتا به پرستش موهومات ، چون ستاره ها ، حیوانات، بت ها و حتی اشخاص مبادرت ورزیدند و این نافرمانی ها سبب شد که بشریت به قهقهرا کشانیده شده و به گودال بدبختی و منجلاب حسرت بار گیر بماند و در همین دست و پا زدن در تاریکی ها بود که بشریت فقدان یک تغیر و رفتن به مسیر کمال را در خود احساس می نمود و خداوند ( ج ) محمد ( ص ) را به عنوان بهترین گزینه در رهبریت و رهایی از تاریکی به رسالت مبعوث گردانید حضرت محمد ( ص ) مرد 40 ساله عرب تبار مأموریت سنگینی را به دوش گرفته بود و باید این بار مسئولیت را تا سر منزل مقصود روی شانه های مبارکش حمل می نمود حقاکه وظیفه دشواری به عهده وی گذاشته شده بود ، خداوند بزرگ توان انجام این مأموریت خطیر را در توان محمد ( ص ) دیده بود ، همه میدانیم که چه مشکلات سر راه این مأموریت قرار داشت ، در کتاب ( یک صد مرد تأثیر گزار در تاریخ ) حضرت محمد ( ص ) جایگاه نخست را در فهرست این کتاب خویش اختصاص داده است و نویسنده یهودی مذهب این کتاب به نقش کلیدی حضرت محمد ( ص ) در تغیر سرنوشت ملت ها و جایگاه بلند او اعتراف نموده و او را به عنوان منحصر به فرد ترین شخص در سیاست های جهانی معرفی نموده است .

حقا که قلم از ستایش این مرد عاجز است ، و زبان ما قاصر از آن است این مرد یعنی حضرت محمد ( ص ) را بستائیم، و ی وظیفه داشت تا کافه بشریت را از چنگال تاریکی و گمراهی نجات دهد موصوف مأموریت یافت تا مارا به خودمان معرفی کند محمد ( ص ) آمده بود تا ما را با خدای خودمان وصل کند وی مأموریتش را که همانا روشن نمودن چراغ توحید در دل تاریک بشر بود به خوبی انجام داد.

خداوند برای رهایی از گمراهی مأموران زیادی  را به عنوان پیغمر در میان کتله های بشری فرستاد ولی آن ها صرف متعلق به یک قوم و مربوط به یک محدوده ی زمانی خاصی بودند اما محمد ( ص  ) به جغرافیای خاص مربوط نمیشد و به قومی محدودی تعلق خاطر نداشت محمد ( ص ) به همه اندیشید و همه را رهایی بخشید و به همه توحید آموخت و انسانیت اهدا نمود ، حقا که مقام محمد ( ص ) ستودنی است محمد ( ص ) در انجام مأموریتش به عنوان پیامبر زجر کشید ، درد را تحمل کرد ، اما در امر رهبریت خم به ابرو نیاورد.

و ما افتخار آن را داریم که امت محمد ( ص ) هستیم و به این امت بودن میبالیم ، به همین مناسبت هیئت رهبری موسسه تحصیلات عالی فجرستان مولود شریف را به همه ی ملت مسلمان تبریک و تهنیت عرض میدارد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*