آخرین اخبار دانشگاه:

تاریخچه دانشگاه

در کشور های پس از جنگ ، یگانه و مهمترین نیاز مبرم برای توسعه و تعالی جامعه ایجاد مراکز انسان سازی ، فرهیختگی ، دانایی و تعالی به حساب میرود لذا در کشور عزیز مان افغانستان که سه دهه جنگ و ویرانی را تجربه کرد ، پس از به میان آمدن دولت ، می بایست توجه جدی و تاثیر گذار در زمینه میشد که خوشبختانه کماکان کار های در این راستا صورت گرفته است .

بنیان گذاران موسسه تحصیلات عالی فجرستان که در راس انجنیر محبوب الله هدایت قرار دارد نیز سعی نمودند تا خدماتی را در این راستا برای جامعه ارائه کنند که خوشبختانه موسسه تحصیلات عالی فجرستان در سال 1391 با اخذ جواز فعالیت از وزارت محترم تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان در استان تخار آغاز به فعالیت نمود . موسسه تحصیلات عالی فجرستان از بدو تاسیس تااکنون توانسته است ، رضایت و حمایت بیدریغ مردم علم پرور استان تخار را با خود داشته باشد .

موسسه تحصیلات عالی فجرستان دارای سه دانشکده ( دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشکده اقتصاد و دانشکده انجنیری ساختمانی ) می باشد .

در این موسسه به تعداد 700 دانشجو در دانشکده های متذکره در اوقات جداگانه (برای بانوان وقت درسی ویژه در نظر گرفته شده است ) مصروف تحصیل می باشند . و به  تعداد 53 نفر استاد و 27 نفر کارمندان اداری و خدماتی به ارائه خدمات می پردازند.

ما در موسسه تحصیلات عالی فجرستان در پی آنیم که بتوانیم نقش مؤثری در فرآیند تعالی و پیشرفت جامعه ایفا نماییم .

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*