آخرین اخبار دانشگاه:

بایگانی/آرشیو برچسب ها : fajristan

دانشجویان انجنیری

SAM_1864

بیشتر بخوانید »

توزیع تقدیرنامه از طرف مقام ولایت تخاربه دانشجویان مؤسسه تحصیلات عالی فجرستان

1

بیشتر بخوانید »

……

IMG_5696

بیشتر بخوانید »

محترم ریاض الدین شریفی با جمع از دانشجویان مؤسسه تحصیلات عالی فجرستان

SAM_3214

بیشتر بخوانید »

محکمه تمثیلی

IMG_5689

بیشتر بخوانید »

انجنیر محبوب الله محبوب مؤسس مؤسسه تحصیلات عالی فجرستان

SAM_2215

بیشتر بخوانید »

SAM_2280

بیشتر بخوانید »

جریان سخنرانی محترم عبدالطیف ابراهیمی در محفل نخستین محکمه تمثیلی مؤسسه تحصیلات عالی فجرستان

IMG_5735

بیشتر بخوانید »

اهداء تقدیر نامه از سوی رهبری فجرستان به یکی از افتخار آفرینان عرصه ورزش

SAM_2071

بیشتر بخوانید »

تقدیر موسسه تحصیلات عالی فجرستان از افتخار آفرینان ملی و بین المللی ورزش ولایت تخار

5m

بیشتر بخوانید »